Cân nặng của thai nhi thế nào là đạt chuẩn?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on Tumblr

✴—Cân nặng của thai nhi thế nào là đạt chuẩn—

Khi mang thai, các mẹ bầu thường rất băn khoăn về vấn đề cân nặng của thai nhi, các mẹ thường lo lắng rằng không biết con có bé không, con có đạt chuẩn không. Vì thế, để giúp cho các mẹ khỏi băn khoăn về vấn đề này, chúng tôi có đưa ra các mốc cân nặng đạt chuẩn của thai nhi qua từng thời kỳ để các mẹ tiện theo dõi.

———-☀————-☀————☀————☀———–☀———–

⭐Cân nặng đạt chuẩn của thai nhi:

🔳Từ 1-7 tuần: Qúa trình hoàn thiện phôi thai.

🔳Từ 8-12 tuần: 1-14g.

🔳Từ 13-16 tuần: 23-100g.

🔳Từ 17- 20 tuần: 140-300g.

🔳Từ 24-28 tuần: 600-1005g.

🔳Từ 29-32 tuần: 1150- 1700g.

🔳Từ 33-36 tuần: 1920- 2620g.

🔳Từ 37-40 tuần: 2860- 3460g.

Từ mốc cân nặng đó, các mẹ có thể dễ dàng kiểm chứng được thai nhi có phát triển bình thường và đạt chuẩn hay không, từ đó sẽ có thể cân nhắc và thay đổi khẩu phần ăn sao cho thai nhi phát triển được một cách tốt nhất.

✴—Cân nặng của thai nhi thế nào là đạt chuẩn—

Khi mang thai, các mẹ bầu thường rất băn khoăn về vấn đề cân nặng của thai nhi, các mẹ thường lo lắng rằng không biết con có bé không, con có đạt chuẩn không. Vì thế, để giúp cho các mẹ khỏi băn khoăn về vấn đề này, chúng tôi có đưa ra các mốc cân nặng đạt chuẩn của thai nhi qua từng thời kỳ để các mẹ tiện theo dõi.

———-☀————-☀————☀————☀———–☀———–

⭐Cân nặng đạt chuẩn của thai nhi:

🔳Từ 1-7 tuần: Qúa trình hoàn thiện phôi thai.

🔳Từ 8-12 tuần: 1-14g.

🔳Từ 13-16 tuần: 23-100g.

🔳Từ 17- 20 tuần: 140-300g.

🔳Từ 24-28 tuần: 600-1005g.

🔳Từ 29-32 tuần: 1150- 1700g.

🔳Từ 33-36 tuần: 1920- 2620g.

🔳Từ 37-40 tuần: 2860- 3460g.

Từ mốc cân nặng đó, các mẹ có thể dễ dàng kiểm chứng được thai nhi có phát triển bình thường và đạt chuẩn hay không, từ đó sẽ có thể cân nhắc và thay đổi khẩu phần ăn sao cho thai nhi phát triển được một cách tốt nhất.

✴—Cân nặng của thai nhi thế nào là đạt chuẩn—

Khi mang thai, các mẹ bầu thường rất băn khoăn về vấn đề cân nặng của thai nhi, các mẹ thường lo lắng rằng không biết con có bé không, con có đạt chuẩn không. Vì thế, để giúp cho các mẹ khỏi băn khoăn về vấn đề này, chúng tôi có đưa ra các mốc cân nặng đạt chuẩn của thai nhi qua từng thời kỳ để các mẹ tiện theo dõi.

———-☀————-☀————☀————☀———–☀———–

⭐Cân nặng đạt chuẩn của thai nhi:

🔳Từ 1-7 tuần: Qúa trình hoàn thiện phôi thai.

🔳Từ 8-12 tuần: 1-14g.

🔳Từ 13-16 tuần: 23-100g.

🔳Từ 17- 20 tuần: 140-300g.

🔳Từ 24-28 tuần: 600-1005g.

🔳Từ 29-32 tuần: 1150- 1700g.

🔳Từ 33-36 tuần: 1920- 2620g.

🔳Từ 37-40 tuần: 2860- 3460g.

Từ mốc cân nặng đó, các mẹ có thể dễ dàng kiểm chứng được thai nhi có phát triển bình thường và đạt chuẩn hay không, từ đó sẽ có thể cân nhắc và thay đổi khẩu phần ăn sao cho thai nhi phát triển được một cách tốt nhất.

15202772_1240794432647740_8760274332074938059_n

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on Tumblr